Sekcja: Chór UTW

 

Chór  „Apasjonata” działał przy  Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Chodzieży od roku 2010r., a opiekunką i osobą prowadzącą była Pani Tamara Paszkowska.

W okresie swojej działalności zespół uświetniał swoimi występami uroczystości takie jak inauguracja czy zakończenie roku akademickiego, spotkania noworoczne, a przede wszystkim reprezentował nasz Uniwersytet w licznych okręgowych festiwalach zespołów artystycznych uzyskując punktowane miejsca.

W miesiącu październiku 2016 roku Chór „ Apasjonata” zmienił swoją nazwę i  przekształcił się w Zespół Wokalny „Uniwerek”.

Ewa   Sawińska

 


Rok akademicki  2017 / 2018

Zespół Wokalny „Uniwerek” prowadzony jest w nowym roku akademickim 2017 / 2018 nadal przez

p.Marka Frąckowiaka .Członkowie zespołu przyjęli w swoje szeregi pięć nowych chórzystek

i teraz stan zespołu wynosi siedemnaście osób.

Nowi członkowie to : Anna Bejma, Ewa Handkiewicz, Zofia Nowak, Maria Kasperowicz, Ewa Sawińska. Stanowisko starosty grupy pozostało nadal w rękach koleżanki -  Marianny Matusiak.

Zespół szlifuje swoje umiejętności wokalne spotykając się na próbach  raz w tygodniu.

Repertuar utworów dla zespołu przygotowuje opiekun artystyczny zespołu p.Marek Frąckowiak,

który nie zawahał się przyjąć pracy w kształceniu dorosłych seniorów mając na uwadze aby  nauczyć swoich podopiecznych świadomego czerpania przyjemności z życia, przy wykorzystaniu umiejętności muzycznych.

W naszym życiu są bowiem najważniejsze świadome wybory, a muzyka stanowi  część  egzystencji

i pozwala nam spełniać marzenia.

Ktoś kiedyś napisał „ Starość zaczyna się wtedy , kiedy miejsce marzeń zajmują wspomnienia”

Opracowała

Ewa Sawińska

--------------------

Zrekonstruowany zespół wokalny zabrał się ostro do pracy i pierwszym swoim gościnnym występem

uświetnił IV Przegląd Twórczości i Aktywności Seniorów w Czrnkowie w dniu 18 listopada 2017r. Poza częścią oficjalną odbył się panel dyskusyjny oraz wykłady o tematyce zaangażowania seniorów w życiu publicznym z danego regionu.

Podczas całego wydarzenia w holu Domu Kultury była zorganizowana bardzo ciekawa wystawa

rękodzielnictwa i malarstwa grupy Aktywni 50 +, która cieszyła się wielkim uznaniem zwiedzających.

Zespół Wokalny „Uniwerek” jako jedyny dał koncert gościnny dla  zgromadzonych na  sali uczestników  IV Przeglądu Twórczości Seniorów.

Występ swój rozpoczął piosenką „Bal”, a dalej „Serduszko puka”,”Sama w taką noc”,”Jadą goście jadą”,”Usta milczą”.Zgromadzona  na sali widownia bawiła się i  cała sala śpiewała razem z nami . Na bis zaśpiewaliśmy grecką piosenkę „Odromos”.

Po koncercie zespół został zaproszony na poczęstunek.

Opracowała

Ewa Sawińska

----------------

Kolejny występ naszego zespołu wokalnego to udział w  II Przeglądzie Twórczości Seniorów jaki odbył się w sali sportowej Zespołu Szół im.Hipolita Cegielskiego w Chodzieży w dniu 3 grudnia  2017 r.

Na przegląd  zgłosiło się  7  zespołów wokalnych z  Ujścia, Lipiej Góry, Połajewa, Chodzieży,

Budzynia, Nowej Wsi .

Równolegle w trakcie trwania występów wokalnych poszczególnych  zespołów, odbywała się na sali wystawa prac artystycznych przedstawicieli różnych sekcji  Trzeciego Wieku z ościennych miast i gmin.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń oraz integracji między społecznością uniwersytecką.

Nasz Zespół  pod kierunkiem p.Marka Frąckowiaka wystąpił z programem pięciu znanych piosenek, a mianowicie w repertuarze znalazły się takie utwory jak „Jadą goście jadą”,

„Sama w taką noc”,”Serduszko”,”Kocha się raz”,”Usta milczą dusza śpiewa”.

Ten przegląd nie był oceniany przez jurorów więc na zakończenie spotkania wszyscy wystawcy

prac rękodzielniczych oraz zespoły wokalne otrzymały dyplomy, a uczestnikom kategorii

wokalno-muzycznej zrobiono wspólne zdjęcie.

Wiadomo, że dla Seniorów nie są najważniejsze nagrody i uznanie, ale niewątpliwie ważna jest satysfakcja, odczucie spełnienia, radość życia oraz świadomość minimalnego podniesienia własnej wartości.

Sztuka przez małe „S” dla członków naszego zespołu to coś więcej – bowiem muzyka pozwala

nam wyrażać swoje emocje. Można by śmiało powiedzieć, że muzyka otwiera serca  - i niech tak zostanie.

Obok sali widowiskowej działała kawiarenka, w której na uczestników czekała kawa i ciasto.

W imieniu chóru

Ewa  Sawinska

-----------

Spotkanie Noworoczne Studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chodzieży odbyło się

26 stycznia 2018 r. w restauracji U Kota Wasyla.

Zespół Wokalny „Uniwerek” został poproszony przez Zarząd UTW o uświetnienie spotkania przez zaśpiewanie kolęd.

Tak więc po powitaniach przybyłych gości, części oficjalnej, przemowach, życzeniach i podziękowaniach zespół dał koncert noworoczny śpiewajc może mniej znane, ale bardzo piękne

kolędy. W repertuarze znalazły się takie kolędy  jak:  „Śpij Maleńki”,„Jezusa narodzonego”, „Lulaj Go Matko lulaj”, „Wieczór się zbliża” i  „W Dzień Bożego Narodzenia”.

W  między czsie na stołach pojawiła się kawa i ciasto oraz obiad.

A jak tradycja nakazuje po dobrym jedzeniu rozpoczęły się tańce, które znakomicie poprowadził

kierownik muzyczny zespołu p.Marek Frąckowiak przygrywając i śpiewając taneczne melodie, porywając w tany najstarsze Seniorki Uniwersytetu.

Opracowała

Ewa Sawinska

 

14 kwiecień 2018 r.

Do uczestnictwa w Festiwalu Piosenki Ludowej pod nazwą „Od przedszkola do Seniora”

w Lipiej Górze ,Zespół Wokalny „Uniwerek” został zaproszony przez Kierownictwo tamtejszego

Domu Kultury.W wydarzeniu wzięło udział około 80 osób – od przedszkolaków do dorosłych.

Jak nazwa Festiwalu wskazuje oceniane przez jurorów były piosenki wyłącznie o charakterze ludowym.

Zespół nasz zaśpiewał znaną posenkę Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze „Cyt ,cyt”.

Po zakończeniu przesłuchań wszystkich wykonawców w trakcie obrad jury „Uniwerek”

dodatkowo zaśpiewał gościnnie dla widowni zgromadzonej w sali pięć utworów ze  swego

repertuaru. Były to piosenki „ Serduszko puka”,”Po słonecznej stronie drogi”,”Bal”,”Kocha się

raz” oraz popularny fragment z operetki „Księżniczka czardasza” - „ Usta milczą dusza śpiewa”.

Nasz krótki reczital został bardzo ciepło i serdecznie przyjęty przez widownię.

Dzięki zaangażowaniu i pasji do muzyki kierownika artystycznego p.Marka Frąckowiaka zespół uzyskał w konkursie I miejsce w grupie zespołów dorosłych.

Za udział w Festiwalu cała grupa otrzymała dyplomy oraz symboliczny upominek.

Patronat honorowy nad konkursem sprawował starosta powiatu Julian Hermaszczuk.

W imieniu chóru

Ewa Sawińska

Administrator: M. Andrzejczak 14.05.2018

 


Rok akademicki 2016/2017

Zespół Wokalny „Uniwerek” z nowym rokiem akademickim 2016/2017 zyskał nowego

kierownika artystycznego p. Marka Frąckowiaka.W planach programowych zespołu pojawiły się piosenki znane, lubiane i chętnie słuchane.Osoba p.Marka Frąckowiaka i Jego pasja do muzyki przyciągnęła w szeregi zespołu nowych członków i pod koniec 2016 roku grupa liczyła 13 osób.

Skład zespołu: Jadwiga Fenger,Wacław Wojtas,Irena Palińska,Ireneusz Kaczorowski,Wioletta

Wielgus,Longina Cieślak,Danuta Bukowska,Kazimiera Glinkowska,Marianna Matusiak,Danuta Trzciołek,Grażyna Graś,Maria Wojczyńska,Elżbieta Weber.

Rozpoczęto realizowanie programu wokalnego w którym znalazła się muzyka świecka, religijna

(kolędy) oraz piosenki ludowe.

Nikomu nie jest obce stwierdzenie, że uczymy się przez całe życie, a doskonałą okazję dają nam ku temu Uniwersytety Trzeciego Wieku.

Dane na podstawie przekazu ustnego zebrała

Ewa   Sawińska

Z życia   Zespołu.

Zespół prężnie zabrał się do pracy i wkrótce wyjechał na pierwszy publiczny występ do Budzynia gdzie w I Przeglądzie Twórczości Seniorów zaśpiewał piosenki „Hej z góry z góry”, „Lipka”,

„Był bal”, oraz „Serduszko puka”.

-------

W styczniu 2017 roku Zespół uświetnił spotkanie kolędowe  w restauracji  „U kota Wasyla”gdzie

znane i popularne kolędy poderwały do śpiewu całą  salę  razem z zespołem. Wspólnie zaśpiewano

„Dzisiaj w Betlejem”, „Lulajże Jezuniu”, „Do szopy”, „Jest taki dzień”,Nadzieji blask”,”Wieczór

się zbliża”.

------------

Z okazji Dnia Babci i Dziadka 24 stycznia 2017 r w Ratajach  zespół dał koncert kolęd  i piosenek

biesiadnych.

--------------------

Z okazji 10-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chodzieży dnia 24 lutego 2017 r. został zorganizowany wernisarz prac słuchaczy UTW, który został uświetniony  występem zespołu

wokalnego  „Uniwerek” ulubionymi piosenkami.

--------------

Z okazji Dnia Kobiet kolejny raz Zespół reprezentuje nasz Uniwersytet w Milczu gdzie daje koncert dla Pań  śpiewając zwłaszcza dla Nich bardzo znane i popularne piosenki.

---------------

Zespół Wokalny „Uniwerek” bierze udział w Wielkopolskim Festiwalu Zespołów Artystycznych Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Międzychodzie gdzie po odśpiewaniu swego repertuaru zajmuje

I miejsce w ogólnej punktacji.

---------------------

Pod koniec roku akademickiego  z chóru odeszły cztery osoby, są to: Irena Palińska,Ireneusz

Kaczorowski,Wioletta Wielgus i Danuta Bukowska a zwiększyła stan Ewa Hoffman – Piotrowska.

Dane na podstawie kroniki zebrała

Ewa   Sawińska

 

 

 

 


 

 

Chór APASJONATA

wystąpił na przeglądzie pieśni religijnej w Margoninie 17 kwietnia 2016r. odbyła się szesnasta Margonińska Wiosna Chóralna.Chórzyści z Chodzieży i okolic śpiewali pieśni religijne w kościele pw. Św.Wojciecha w Margoninie.Jest to cykliczna impreza kulturalna,organizowana wspólnie przez margonińską parafię i dom kultury. W tym roku wystąpiło 8 chórów (150 osób).Koncert rozpoczęto uroczystym hymnem z trzynastego wieku"Gaude mater Polonia"
wykonanym przez wszystkie chóry,a na finał odśpiewano arię z opery "Nabucco"-"Va Pensiero"Giuseppe Verdiego z akompaniamentem naszej koleżanki Violetty Wielgus.Nasz chór pod batutą Tamary Paszkowskiej i z akompaniamentem Violetty Wielgus odśpiewał 3 utwory:"Będę śpiewał Tobie","Hold on"-gospel,"Jedno jest niebo nad nami"z repertuaru Don Wasyla.Po koncercie  każdy chór otrzymał pamiątkowy dyplom i statuetkę, po czym wszyscy udali się na poczęstunek. Jesteśmy zadowoleni z naszego
wykonania.Zebraliśmy wiele pozytywnych opinii od innych uczestników oraz od naszej dyrygentki.To był udany występ.

opracowała Irena Lendzion-Palińska

Administrator: Maria Andrzejczak 22.04.2016

Z życia chóru

Chór „Apasjonata” działający przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Chodzieży od początku jego istnienia

prowadzi pani Tamara Paszkowska.

Skupia on osoby, które łączy wspólna pasja śpiewania.

Chór uświetnia swoimi występami uroczystości na UTW takie jak inauguracja nowego roku akademickiego, zakończenie roku oraz spotkanie noworoczne, gdzie dał koncert kolęd.

Chór reprezentuje również nasz UTW na zewnątrz, biorąc udział w Wielkopolskim Festiwalu Zespołów Artystycznych Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Międzychodzie

oraz w II Przeglądzie Twórczości i Aktywności Seniorów w Czarnkowie.

Chór występował również dla pensjonariuszy chodzieskiego Domu Pomocy Społecznej,

brał udział w festiwalu piosenki religijnej w Margoninie,

w koncercie „Od przedszkola do seniora” w Lipiej Górze i w I Powiatowym Przeglądzie Piosenki Biesiadnej w Okonku.

Wystąpił też na Pikniku Rodzinnym w muszli koncertowej w Parku – 3 Maja.

Wszystkie te występy odbyły się w minionym roku -2015

Zbiera gromkie brawa i często bisuje.

W imieniu  chóru

Ireneusz Koczorowski

Administrator: Maria Andrzejczak 27.01.2016

 


 

 

W dniu 19-kwietnia 2015 r Chór U.T.W. z Chodzieży miał zaszczyt uczestniczyć w

"WIOŚNIE MARGONIŃSKIEJ 2015".
Podczas Mszy św. w Kościele p.w. św.Wojciecha w Margoninie  i koncertu wystąpiło 7 chórów z woj. wielkopolskiego.
Chór U.T.W. "Apasjonata" pod batutą p.Tamary Paszkowskiej wykonał utwory :
" Będę  śpiewał
Tobie "-Sykulskiego  i  " Vive l'amour "

P
ozdrawiam wiosennie.
Wacław Wojtas

Administrator: Maria Andrzejczak 24.04.2015

 


 

VII Wielkopolskie Spotkania Artystyczne

28 czerwca  2014r. w sali widowiskowej Nadwarciańskiego Centrum Animacji Kultury i Dziedzictwa Regionalnego „PROM” w Międzychodzie odbyły się VII Wielkopolskie Spotkania Artystyczne Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Na przegląd przybyli  prawdziwi giganci wśród uniwersytetów trzeciego wieku jak UTW Kalisz, zrzeszający 450 członków, ale też mniejsze uniwersytety np. nasz- chodzieski, skupiający 150 członków. Otwarcia przeglądu dokonał w krótkim słowie wstępu prezes UTW Międzychód Maria Furchet, a prowadzącą imprezę tradycyjnie została Dyrektor Spotkań Artystycznych p. Grażyna Kryger, która też „wypełniała” swoją twórczością poetycką przerwy na scenie.   Podobnie jak w latach poprzednich sala widowiskowa  w Międzychodzie na kilka godzin zamieniła się w świątynię kultu muz. Artyści z uniwersytetów z: Kalisza, Gniezna, Leszna , Piły, Gorzowa Wlk., Środy Wlk., Grodziska, Sierakowa, Międzychodu i Chodzieży grali, śpiewali i występowali w przedstawieniach kabaretowych i teatralnych, a wszystko to na tle wspaniałych scenografii dopełniających przekazywane treści. Z przyjemnością oglądaliśmy wirujące tancerki z Piły w strojach motyli, przez chwilę zadumaliśmy się nad losem człowieka wywołanym teatrem cieni „Przypowieść o drzewie” (UTW Leszno), które choć samo smagane przez wichry i burze ciągle chce służyć innym i dawać schronienie, były też dowcipne przedstawienia jak: „Przebojowa babcia”(UTW Środa Wlk.), czy „Samiec alfa”(UTW Gniezno), a zespół z Międzychodu przeniósł nas w świat artystycznej bohemy spotykającej się w atmosferze przytulnej kawiarenki w spektaklu pt. „Dawnych wspomnień czar”. Nasz uniwersytet reprezentował chór akademicki „Apasjonata”, który jest już rozpoznawalny i ma swoich gorących fanów. Tym razem panie zaprezentowały się w pięknych sukniach z falbanami, a kolega Ireneusz zawadiacko wyglądał w ogromnej muszce w grochy i kaszkiecie! Zespół zaśpiewał 5 piosenek  o bardzo różnej tematyce. Jednak chyba najpiękniejsza z nich to „Habanera” z opery Carmen, podczas wykonywania której , słuchaczom biegały po plecach ciarki! I choć jury nie przyznało zespołowi miejsca w pierwszej trójce, to myślę, że występ na długo zostanie w pamięci widzów, którzy go gorąco oklaskiwali.

Po popisach artystycznych wszyscy udali się do Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach, gdzie w miejscu starej tuczarni urządzono wystawę narzędzi używanych w gospodarstwie domowym oraz warsztatach : tkackim, garncarskim, wikliniarskim, bednarskim i w kuźni.

W Mniszkach gospodarze wzmocnili nasze osłabłe wskutek głębokich przeżyć emocjonalnych ciała smacznym obiadem i ciastkiem z kawą. A potem przygrywał do tańca młodzieżowy zespół i studencka brać, kto żyw,  ruszył do tańca na murawie!

Imprezę zakończyło rozdanie nagród. Wszystkim zespołom przyznano takie same nagrody, był to wysokiej jakości mikrofon.

W dobrych nastrojach i pełni niezapomnianych wrażeń  i głębokich przeżyć, w asyście pań z zarządu wspierających artystów: p. J. Należyty, p. H. Sumorek-Zalwert i p. B. Należytej, wróciliśmy do domu. Spotkania artystyczne po raz kolejny pokazały, że na emeryturze można nadal być twórczym i aktywnym oraz ciekawie spędzać czas.

 

Opracowała: G. Jakobsze

 


 

 

Chór UTW

Udział chóru „ Apasjonata” z UTW w Chodzieży w VI Wielkopolskim Spotkaniu Artystycznym Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Międzychodzie.

22.VI.2013 chór „ Apassjonata” uczestniczył w VI Spotkaniach Artystycznych Wielkopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Międzychodzie.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń oraz do integracji między społecznością uniwersytecką i dobrej zabawy. Mieliśmy wielu konkurentów, bo w tym roku do Międzychodu przyjechali przedstawiciele  UTW z Poznania, Gorzowa WLKP, Ostrowa, Ostrzeszowa, Leszna, Piły, Gniezna i Grodziska.. Przegląd dokonań artystycznych UTW w tym roku odbył się w trzech kategoriach: wokalno-muzycznej, teatralno-kabaretowej oraz tanecznej.

UTW z Chodzieży był reprezentowany przez chór „ Pasjonata”, a występował pod batutą pani Tamary Paszkowskiej oraz przy akompaniamencie  pani Wioletty Wielgus.

Chór wystąpił z programem „ Wiosna-radosna”, a w repertuarze były utwory:

1/  Nauczycielom

2/ Mój dom

3/ Tango Milonga

4/ Spiewam Tobie zielonooka

5/ Więc pijmy

Nasz chór wyśpiewał pierwsze miejsce w kategorii wokalno-muzycznej.

Obok w kawiarence na uczestników czekała kawa i ciasto.

Po zakończeniu występów wszyscy uczestnicy przenieśli się do Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej qw Mniszkach gdzie czekał na nas poczęstunek , a w wolnym czasie mogliśmy zwiedzić eksponaty zgromadzone w muzeum. Można było podziwiać zbiory, które mogą zainteresować każdego. Na miejscu dawnej tuczarni urządzono warsztaty: szewski, garncarski, wikliniarski, bednarski, kużnię, stanowisko pszczelarskie, tkackie, wystawę sprzętu gospodarstwa domowego i urządzeń do przeróbki mleka oraz sprzętu do prania, maglowania, prasowania, stare meble, różne pamiątki i przedmioty charakterystyczne dla PRL-u, a członkowie naszego chóru świetnie wpasowali się w dawną epokę w naszych kapeluszach. Po ogłoszeniu wyników wróciliśmy do Chodzieży z bagażem wspomnień, przeżyć, z prezentem i dyplomem. Otrzymaliśmy radiomagnetofon ( podobnie jak zdobywcy I miejsc w pozostałych kategoriach). Dziękujemy naszemu  Zarządowi UTW  za umożliwienie nam udziału w Międzychodzkim Przeglądzie oraz dziękujemy naszej dyrygentce pani Tamarze Paszkowskiej za przygotowanie naszej grupy na tak wysokim poziomie, co pozwoliło nam na osiągnięcie sukcesu. Chciałabym, żeby w przyszłym roku UTW Chodzież wyruszył na przegląd w większym składzie i reprezentował Chodzież we wszystkich kategoriach. Mamy przecież utalentowanych studentów. Bierzmy się do „ roboty” w nowym roku akademickim i przygotujmy się na podboje w Międzychodzie.

Irena Lendzion - Palińska

 


 

Zespół „APASJONATA” działający przy UTW Chodzież powstał rok temu. Prowadzącą jest p.Tamara Paszkowska, a liczba członków zespołu oscyluje wokół 15-tu. Próby odbywają się raz w tygodniu we wtorki o godz. 11-tej w budynku MORPA w Chodzieży , przy ul.Reymonta. Gromadzące się tam osoby łączy wspólna pasja śpiewania i głębokie przekonanie, że „Piosenka jest dobra na wszystko”, jak śpiewał niezapomniany Kabaret Starszych Panów.

Chórzyści dobry nastrój i pozytywną energię przekazują swoim odbiorcom, gromadzącym się na ich koncertach. Popularyzują przy tym polskie piosenki i kulturę wspólnego śpiewania.

Występowali już w kościele NMP podczas koncertu noworocznego, w DPS-sie dla jego kuracjuszy , na spotkaniu otwartym dla mieszkańców miasta w pensjonacie „U kota Wasyla”, oraz w Sypniewie na Konferencji międzynarodowej „Żyj aktywnie”.

Zbierają gromkie brawa, często bisują. Mają też w planach kolejne występy, bo jak śpiewali cytowani już „Starsi Panowie”: „…piosenka pomoże na wiele, na co dzień i na niedzielę i na to, byś patrzył weselej…”.

Grażyna Jakobsze

Ta witryna korzysta z plików "Cookies", niezbędnych do prawidłowego jej działania. Możesz zablokować, lub usunąć pliki "Cookies" w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików "Cookies", zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Jeżeli chesz uzyskać więcej informacji, zobacz naszą privacy policy.

Akceptuję pliki "Cookies" na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information